دودستم‌ساقه‌سبز‌دعایت

تعرفه تبلیغات در سایت
خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری شوق پرواز مجازی؛ بالهای استعاری لحظه های کاغذی را؛ روز وشب تکرارکردن خاطرات بایگانی ؛ زندگی های اداری آفتاب زرد وغمگین؛ پله های رو به پایین سقفهای سرد و سنگین؛ آسمانهای اجاری با نگاهی سرشکسته؛ چشمهایی پینه بسته خسته ا
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها : خستهامازآرزوها,
حرفهــــا دارم اما ... بزنم یا نزنم؟با توام، با تو ،خدا را! بزنم یا نزنم؟همه ی حرف دلم با تو همین است که دوستچــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنمزیــــر قول دلــــــم آیا بزنــم یا نزنــم؟گفته بودم کـه
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها : حرفهادارمبزنم,
دو دستم ساقه سبز دعایتگـل اشـکم نثـار خاک پایـت دلم در شاخه یاد تو پیچیـدچو نیلوفر شکفتـم در هوایت به یادت داغ بـر دل مـی نشانـمزدیده خون به دامن می فشانم چو نــی گر نالم از سوز جـدایـینیستان را به آتش می کشانم به یادت ای چـراغ روشـن مـنز داغ دل بسوز
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها : دودستمساقهسبزدعایت,